Mer och mer vattenrening...

Behovet av mobil vattenrening fortsätter att öka. På vår egen verkstad i Västerås bygger vi nya i jämn takt. Det handlar till stor del om att bygga ut vår flotta av standardiserade filteranläggningar, men även om skräddarsydda anläggningar som byggs efter våra kunders behov och förutsättningar.

De högaktuella problemen med PFAS (högflourerade ämnen) bidrar också till detta. I dagsläget har vi ett flertal anläggningar i drift på flygplatser, raffinaderier och industrier där man hanterat brandskum med innehåll av PFAS.

I våra marksaneringsuppdrag stöter vi hela tiden på grundvatten och länsvatten med en cocktail av olika föroreningsämnen som kräver rening innan utsläpp. På bilden nedan utför Anders ett pilotförsök i fält för val av lämplig jonbytarmassa för rening av lösta tungmetaller i kombination med aktivt kol för rening av oljeprodukter och lösningsmedel.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1054.jpg