anslutningar_top.jpg

Vattenrening av läns- och grundvatten

Men hjälp av mobila reningsanläggningar utför vi rening av stora mängder vatten på plats. Reningen sker stegvis beroende på föroreningsinnehåll genom sedimentering, kemisk fällning, flockning och användning av påstryckfilter, trumfilter, sandfilter, jonbytarfilter och aktivt kolfilter. 

20170310_133936_resized.jpg

Reningsanläggningarna finns i olika storlekar och är inbyggda i isolerade och uppvärmda containers som är försedda med ett rörsystem med ventiler som möjliggör olika driftlägen. Anläggningarna behöver inte vara bemannade hela tiden utan kan förses med automatiska provtagare och kan även fjärr­övervakas och förses med larm.

20170310_134247_resized (2).jpg

Filteranläggningar har vanligtvis en maxkapacitet på 3-15 m³/timme men vi har anläggningar som klarar upp till 80 m³/tim.

IMG_0919_resized.jpg

Anläggningarna är anpassade efter olika typer av föroreningar och kan utrustas med följande komponenter:

 • Sedimenteringsutrustning

 • Lamellseparator

 • Oljeavskiljare

 • Påstryckfilter

 • pH-justering

 • Utrustning för kemisk fällning och flockning

 • Utrustning för slamavvattning

 • Sandfilter

 • Aktivt kolfilter

 • Jonbytarfilter

 • Trumfilter