Miljö_top_collage.png

Om oss

Vi arbetar med världsledande tekniker och rekommenderar alltid den metod som är mest kostnadseffektiv och bäst ur miljösynpunkt för just din saneringsåtgärd.

114895F0019-ERTT_resixed.jpg

Vi har kunskap och erfarenhet av att tillämpa olika metoder för sanering av förorenade områden. I de flesta fall är traditionell schaktsanering att föredra, eftersom det är ett snabbt och effektivt sätt att uppnå åtgärdskraven. Men många gånger kan en alternativ metod vara mer kostnadseffektiv och bättre ur miljösynpunkt. Vi samarbetar med företag från Belgien och Kanada som har spetskompetens inom in situ-teknik, vilket är metoder där jorden renas på plats utan uppgrävning. 

IMG_9260_resize.jpg

Vi utför som första svenska företag termisk sanering in situ med den patenterade metoden ET-DSP™ (Electro Thermal Dynamic Stripping Process). Metoden är särskilt lämpad för sanering av klorerade lösningsmedel i täta jordar och på stora markdjup.

170_resized.jpg

Vi hjälper våra kunder att ta fram åtgärdsförslag utifrån befintliga markundersökningar. För att få ett bättre underlag för planering av en sanering utför vi även pilotförsök. Det kan t.ex. vara provpumpning, filtreringsförsök, provgropsgrävning, siktning och avvattning av jordmassor eller sediment.

Kontakta oss gärna för mer information.

 
 
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
spt.jpg
swedac.jpg