Vi utför komplicerade rivnings- och saneringsarbeten i förorenade mark- och vattenområden över hela Sverige. Miljöhänsyn och säkerhet står alltid i fokus under våra uppdrag och vår referenslista är lång.

 
 

Vattenrening

Vi hanterar renings­processen av stora mängder vatten på plats och har ett stort antal mobila reningsanläggningar för förorenat läns- och grundvatten. 
Läs mer här >

 

Drivmedels­anläggningar & elarbeten

Vi hanterar sanering av befintliga bensinstationer och är certifierade för att installera driv­medelsanläggningar. Vi jobbar även med elarbeten, installationer av spillzoner och olje­avskiljare för dagvattenrening m.m.
Läs mer här >

Marksanering och återställning

Vi sanerar och återställer allt ifrån kemtvättar och tankstationer till oljedepåer och stora industri­om­råden. 
Läs mer här >

 

Kostnadseffektiva och miljömedvetna

Vi arbetar med världsledande tekniker och rekommenderar alltid den metod som är mest kostnadseffektiv och bäst ut miljösynpunkt för just din saneringsåtgärd. 
Läs mer här >