drivmedel_top.jpg

Drivmedels­anläggningar & elarbeten

Förutom att vi hanterar sanering av befintliga bensinstationer så är vi även certifierade för att installera drivmedelsanläggningar. Vi jobbar även med elarbeten, installationer av spillzoner och olje­avskiljare för dagvattenrening, mon­te­ring av reningsverk till tvätthallar och andra VA-arbeten. 

IMG_2124_resize.jpg

Installation av nya drivmedelsledningar på en bensinstation.

IMG_2399_resize_Gulf.png

Installation av ny cistern.

 

Drivmedel2_gulf.png

Många gånger utför vi rivning av gamla installationer, marksanering och återuppbyggnad av en helt ny bensinstation i samma projekt. Exempel från Gulf i Grebbestad.