Möt oss på Renare Marks Vårmöte 2019

Vi deltar på Nätverket Renare Marks Vårmöte på Arlanda konferens den 20-21 mars 2019 med tema Vatten och Sediment. Välkommen att besöka oss i vår monter om ni vill veta mer om oss och vad vi gör! Vi kan bl a berätta om våra erfarenheter och utveckling av nya metoder för termisk sanering och vattenrening i Sverige. Här hittar ni mer information om konferensen:

Marksanering i Västerås

Geoserve har utfört omfattande saneringsarbeten i samband med exploateringen av Öster Mälarstrand i Västerås. Det är gammal industrimark som successivt och etappvis omvandlas till ett modernt bostadsområde med fint läge intill Mälaren. Under sommaren och hösten 2018 sanerade vi kv Förseglet åt Bostads AB Mimer och nu påbörjas sanering av kv Smugglaren åt Bonava. Arbetena innebär schaktning av jordmassor förorenade av metaller och PAH, transport till deponi, mobil vattenrening och återställningsarbeten.

IMG_0853.JPG

Rivning av bensinstationer

Under vintern 2018/2019 utför vi ett flertal rivningar av bensinstationer och truckdieselanläggningar åt Circle K i Sverige. Anläggningarna ligger bl a i Kinna, Uddevalla, Kumla, Eskilstuna och Arvidsjaur. Arbetena omfattar demontering av cisterner med tillhörande rörledningar och drivmedelsutrustning samt vid behov sanering av mark och grundvatten.

Sanering i Mora

I centrala Mora har vi påbörjat etapp 2 av den statligt finansierade saneringen av Ströms fd sågverksområde. Det förorenade området ligger i direkt anslutning till Siljan. Vi utför schaktning och borttransport av jordmassor som är förorenade med dioxin, klorfenoler och PAH. Arbetet påbörjades i december 2018 och pågår fram till våren 2019 på uppdrag av Mora kommun.

IMG_4625.jpg

Nya medarbetare i Västerås

Vi hälsar Hanna Blandon och Jonas Svedberg välkomna till Geoserve!

Hanna har en bakgrund som miljökonsult och fältprovtagare och kommer huvudsakligen att jobba som arbetsledare för våra saneringsentreprenader i Mellansverige.

Jonas har en bakgrund som snickare och kommer huvudsakligen att arbeta på vårt nya förråd och verkstad i Västerås med byggnation och underhåll av reningsutrustning.

Lyckad termisk in situ-sanering i Uppsala

Nu är vi klara med vår termiska in situ-sanering som utförts på fd Nymans Verkstäder i Uppsala - och resultatet är mycket bra!

Efter 150 dagars drift utfördes kontrollborrningar i 10 provpunkter och 50 st jordprover uttogs och analyserades på ett ackrediterat laboratorium. Alla jordprover hade halter lägre än åtgärdskraven och reduktionen av trikloreten i jorden var 99%.

Saneringen har varit komplicerad då jordföroreningen, som huvudsakligen bestod av trikloreten och eldningsolja, var belägen i tre separata områden mellan och under de q-märkta byggnaderna, på ett djup mellan 3 och 9 m under markytan. Totala volymen förorenad jord var 3036 m3 och bestod huvudsakligen av lera och morän.

Saneringsmetoden som har använts är ET-DSP (Electro-Thermal Dynamic Stripping Process). Totalt har vi installerat 55 värmeelektroder, 27 extraktionsbrunnar och 140 temperatursensorer (i 14 punkter). Entreprenaden har utförts med våra samarbetspartners MCMillan-McGee från Kanada och Euremtech från Belgien.

IMG_2602.jpg
IMG_2546.jpg
IMG_2795_2.jpg