Nya medarbetare

Denna vecka är vi mycket glada att hälsa två nya kvalificerade medarbetare välkomna till Geoserve!

Jens Norin har anställts som KMA-ansvarig med placering i Västerås. Jens har en högskoleutbildning inom IT och Project Management samt 13 års arbetslivserfarenhet av IT-baserad projektstyrning.

Johnny Palmberg har anställts som platschef med arbetsområde huvudsakligen i södra Sverige. Han har ett gediget CV och har ansvarat för många av de största marksaneringsprojekten som utförts i Sverige de senaste 14 åren, bl a EKA i Bengtsfors, Stugsundsudden i Söderhamn, Landfästet i Halmstad, Gasverket i Kristianstad, Grimstorp i Nässjö, Shell oljedepå i Helsingborg, Björkshults glasbruk, Ivöstrand i Bromölla, sågverk i Lessebo, Klippans Läderfabrik, brandövningsplats i Järfälla samt Slagnäs bangård i Arjeplog.

Termisk sanering i Göteborg

Vi har fått ännu ett stort saneringsuppdrag med termisk sanering in situ. Denna gång i Göteborg på ett cirka 5 000 m2 stort område inom en tågdepå med markföroreningar av klorerade alifater, olja och PAH ned till omkring 20 m djup. I vårt uppdrag åt Jernhusen ingår rivning av byggnader, schaktsanering av ytliga fyllnadsmassor och termisk sanering av jord med djupare belägna föroreningar i lera. Entreprenaden påbörjas i juli 2019 och pågår fram till februari 2021. Den termiska saneringen genomförs i samarbete med McMillan-McGee från Kanada med den patenterade elektrotermiska in situ-metoden ET-DSP™.

image.png

Sanering av BT Kemi

Geoserve har fått i uppdrag av Svalövs kommun att utföra saneringen av BT Kemi i Teckomatorp. Uppdraget omfattar Södra området, som är den sista etappen av saneringen, och utförs under 2019-2021. I tidigare etapper har det utförts rivning samt schaktsanering av det Norra området. Entreprenadformen är samverkan genom partnering.

Saneringen utförs i samarbete med McMillan-McGee från Kanada med hjälp av deras termiska in situ-teknik IT-DSP™. Saneringsmetoden är baserad på konduktiv uppvärmning av marken på plats med hjälp av värmeelement som borras ner i marken och upphettas genom induktion. Föroreningarna förångas och sugs upp genom multifasextraktion, kyls och fastläggs sedan i kolfilter.

Geoserve vann upphandlingen i stark konkurrens tack vare ny saneringsteknik med minsta möjliga miljöbelastning och omgivningspåverkan samt mycket goda referenser. Utvärderingen av anbuden genomfördes genom bedömning av genomförandebeskrivning, referenser och en intervju av projektchef och platschef.

Bild från 1967 som visar den dåvarande växtgiftfabriken.

Bild från 1967 som visar den dåvarande växtgiftfabriken.

Sanering av gasverksområdet i Norrköping

Geoserve har vunnit upphandlingen av ännu en stor saneringsentreprenad i Norrköping. Entreprenaden omfattar sanering av gasverksområdet och gator i Inre hamnen. Arbetena påbörjas i april 2019 och pågår fram till våren 2020. Det handlar om omfattande arbeten:

  • Installation av 4 500 m2 stålspont runt det fd gasverksområdet.

  • Schakt av cirka 80 000 m3 förorenade massor samt transport till avfallsanläggning.

  • Termisk behandling in situ av cirka 5 000 m3 massor förorenade av bensen och PAH på djup ner till cirka 8 m.

  • Schakter i cirka 1 000 m gator som förbereds för lättfyllnad och KC-pelare.

  • Fyllning med cirka 20 000 m3 rena massor som förberedelse för kommande exploatering med bostäder, kanaler, gator och torg.

Rivning av det gamla spaltgasverket som togs ur drift 1998.

Rivning av det gamla spaltgasverket som togs ur drift 1998.

Vinnaren i vår frågetävling utsedd!

Vi gratulerar Ndumbe Öhman från Eurofins till vinsten av frågetävlingen i vår monter på Vårmötet. Hon hade alla rätt på frågorna och var närmast svaret på utslagsfrågan: Hur många mobila vattenreningsenheter har Geoserve idag? Hon svarade 75 st och rätt svar är 74 st! Priset är en trådlös högtalare/powerbank som vi överlämnar med varm hand.

IMG_3120.jpg

Möt oss på Renare Marks Vårmöte 2019

Vi deltar på Nätverket Renare Marks Vårmöte på Arlanda konferens den 20-21 mars 2019 med tema Vatten och Sediment. Välkommen att besöka oss i vår monter om ni vill veta mer om oss och vad vi gör! Vi kan bl a berätta om våra erfarenheter och utveckling av nya metoder för termisk sanering och vattenrening i Sverige. Här hittar ni mer information om konferensen:

Marksanering i Västerås

Geoserve har utfört omfattande saneringsarbeten i samband med exploateringen av Öster Mälarstrand i Västerås. Det är gammal industrimark som successivt och etappvis omvandlas till ett modernt bostadsområde med fint läge intill Mälaren. Under sommaren och hösten 2018 sanerade vi kv Förseglet åt Bostads AB Mimer och nu påbörjas sanering av kv Smugglaren åt Bonava. Arbetena innebär schaktning av jordmassor förorenade av metaller och PAH, transport till deponi, mobil vattenrening och återställningsarbeten.

IMG_0853.JPG

Rivning av bensinstationer

Under vintern 2018/2019 utför vi ett flertal rivningar av bensinstationer och truckdieselanläggningar åt Circle K i Sverige. Anläggningarna ligger bl a i Kinna, Uddevalla, Kumla, Eskilstuna och Arvidsjaur. Arbetena omfattar demontering av cisterner med tillhörande rörledningar och drivmedelsutrustning samt vid behov sanering av mark och grundvatten.