Sanering av BT Kemi

Geoserve har fått i uppdrag av Svalövs kommun att utföra saneringen av BT Kemi i Teckomatorp. Uppdraget omfattar Södra området, som är den sista etappen av saneringen, och utförs under 2019-2021. I tidigare etapper har det utförts rivning samt schaktsanering av det Norra området. Entreprenadformen är samverkan genom partnering.

Saneringen utförs i samarbete med McMillan-McGee från Kanada med hjälp av deras termiska in situ-teknik IT-DSP™. Saneringsmetoden är baserad på konduktiv uppvärmning av marken på plats med hjälp av värmeelement som borras ner i marken och upphettas genom induktion. Föroreningarna förångas och sugs upp genom multifasextraktion, kyls och fastläggs sedan i kolfilter.

Geoserve vann upphandlingen i stark konkurrens tack vare ny saneringsteknik med minsta möjliga miljöbelastning och omgivningspåverkan samt mycket goda referenser. Utvärderingen av anbuden genomfördes genom bedömning av genomförandebeskrivning, referenser och en intervju av projektchef och platschef.

Bild från 1967 som visar den dåvarande växtgiftfabriken.

Bild från 1967 som visar den dåvarande växtgiftfabriken.