Sanering av gasverksområdet i Norrköping

Geoserve har vunnit upphandlingen av ännu en stor saneringsentreprenad i Norrköping. Entreprenaden omfattar sanering av gasverksområdet och gator i Inre hamnen. Arbetena påbörjas i april 2019 och pågår fram till våren 2020. Det handlar om omfattande arbeten:

  • Installation av 4 500 m2 stålspont runt det fd gasverksområdet.

  • Schakt av cirka 80 000 m3 förorenade massor samt transport till avfallsanläggning.

  • Termisk behandling in situ av cirka 5 000 m3 massor förorenade av bensen och PAH på djup ner till cirka 8 m.

  • Schakter i cirka 1 000 m gator som förbereds för lättfyllnad och KC-pelare.

  • Fyllning med cirka 20 000 m3 rena massor som förberedelse för kommande exploatering med bostäder, kanaler, gator och torg.

Rivning av det gamla spaltgasverket som togs ur drift 1998.

Rivning av det gamla spaltgasverket som togs ur drift 1998.