Sanering i Mora

I centrala Mora har vi påbörjat etapp 2 av den statligt finansierade saneringen av Ströms fd sågverksområde. Det förorenade området ligger i direkt anslutning till Siljan. Vi utför schaktning och borttransport av jordmassor som är förorenade med dioxin, klorfenoler och PAH. Arbetet påbörjades i december 2018 och pågår fram till våren 2019 på uppdrag av Mora kommun.

IMG_4625.jpg