Lyckad termisk in situ-sanering i Uppsala

Nu är vi klara med vår termiska in situ-sanering som utförts på fd Nymans Verkstäder i Uppsala - och resultatet är mycket bra!

Efter 150 dagars drift utfördes kontrollborrningar i 10 provpunkter och 50 st jordprover uttogs och analyserades på ett ackrediterat laboratorium. Alla jordprover hade halter lägre än åtgärdskraven och reduktionen av trikloreten i jorden var 99%.

Saneringen har varit komplicerad då jordföroreningen, som huvudsakligen bestod av trikloreten och eldningsolja, var belägen i tre separata områden mellan och under de q-märkta byggnaderna, på ett djup mellan 3 och 9 m under markytan. Totala volymen förorenad jord var 3036 m3 och bestod huvudsakligen av lera och morän.

Saneringsmetoden som har använts är ET-DSP (Electro-Thermal Dynamic Stripping Process). Totalt har vi installerat 55 värmeelektroder, 27 extraktionsbrunnar och 140 temperatursensorer (i 14 punkter). Entreprenaden har utförts med våra samarbetspartners MCMillan-McGee från Kanada och Euremtech från Belgien.

IMG_2602.jpg
IMG_2546.jpg
IMG_2795_2.jpg