Arkeologiska fynd i Norrköping

Vi har nu arbetat med saneringen av Kolkajen i Inre Hamnen i Norrköping sedan oktober 2017 och arbetena kommer att fortsätta ett tag till. Hittills har cirka 36 000 ton förorenade jordmassor schaktats upp och transporterats till deponi. En stor del av saneringsarbetet har även bestått av arkeologiska schaktarbeten, främst friläggning av byggnadsrester från den sprittillverkning som fanns på området i början av 1700-talet i form av bränneriet och spannmålsmagasin. På bilderna nedan ser man det statliga bränneriet från 1700-talet.

IMG_4059.JPG
IMG_4060.JPG