Rivning och sanering i Västerås

På uppdrag av Bostads AB Mimer utför vi rivning och marksanering av fastigheten Förseglet 1 som ligger på Öster Mälarstrand i Västerås. Rivningsarbetet omfattar två befintliga byggnader och utförs under våren 2018. På fastigheten finns förorenad mark från diverse tidigare verksamheter såsom bensinstation, bilverkstad, stolpupplag mm. Marksaneringen omfattar cirka 15 000 m3 och påbörjas efter sommaren 2018. På fastigheten skall det byggas ett nytt bostadsområde som är den femte etappen av exploateringen av Öster Mälarstrand.

IMG_2246.jpeg
IMG_2182.jpeg