Termisk sanering i Uppsala

I Uppsala är vi i full gång med installationsarbeten inför en termisk sanering in situ med hjälp av s.k. elektrisk resistivitetsvärmning. Saneringen utförs på en gammal verkstadsindustri byggd 1899 belägen centralt i Uppsala. En k-märkt verkstadsbyggnad håller där på att grundförstärkas och byggas om till kontor av vår kund Uppsala Industrihus. Markföroreningen består huvudsakligen av trikloretylen och ligger delvis under en byggnad på djup mellan 3 och 10 m i tät jord bestående av lera och morän.

Saneringen utförs i samarbete med det kanadensiska företaget McMillan-McGee som är världsledande inom detta område och som har utvecklat den patenterade metoden ET-DSP™. Installation av elektroder, extraktionsbrunnar, temperaturgivare samt en avancerad luft- och vattenreningsanläggning har utförts och uppvärmning och rening av marken utförs under mars-augusti 2018. 

UPPSALA2.png
UPPSALA4.png