Arkeologiska fynd i Norrköping

Vi har nu arbetat med saneringen av Kolkajen i Inre Hamnen i Norrköping sedan oktober 2017 och arbetena kommer att fortsätta ett tag till. Hittills har cirka 36 000 ton förorenade jordmassor schaktats upp och transporterats till deponi. En stor del av saneringsarbetet har även bestått av arkeologiska schaktarbeten, främst friläggning av byggnadsrester från den sprittillverkning som fanns på området i början av 1700-talet i form av bränneriet och spannmålsmagasin. På bilderna nedan ser man det statliga bränneriet från 1700-talet.

IMG_4059.JPG
IMG_4060.JPG

Rivning och sanering i Västerås

På uppdrag av Bostads AB Mimer utför vi rivning och marksanering av fastigheten Förseglet 1 som ligger på Öster Mälarstrand i Västerås. Rivningsarbetet omfattar två befintliga byggnader och utförs under våren 2018. På fastigheten finns förorenad mark från diverse tidigare verksamheter såsom bensinstation, bilverkstad, stolpupplag mm. Marksaneringen omfattar cirka 15 000 m3 och påbörjas efter sommaren 2018. På fastigheten skall det byggas ett nytt bostadsområde som är den femte etappen av exploateringen av Öster Mälarstrand.

IMG_2246.jpeg
IMG_2182.jpeg

Renare Marks Vårmöte i Norrköping 2018

Vi deltar på Nätverket Renare Marks Vårmöte i Norrköping 21-22 mars 2018 med tema Masshantering. Välkommen att besöka oss i vår monter om ni vill veta mer om oss och vad vi gör!

Dagen innan Vårmötet arrangeras ett studiebesök där man bl a får titta på vår arbetsplats på Kolkajen i Norrköping. Där utför vi marksanering efter kolhanteringen som skett där förr i tiden samt rivning av betongkonstruktioner. Dessutom utförs en arkeologisk undersökning i samband med saneringsarbetet.

DSCF7686.JPG
DSCF7690.JPG

Termisk sanering i Uppsala

I Uppsala är vi i full gång med installationsarbeten inför en termisk sanering in situ med hjälp av s.k. elektrisk resistivitetsvärmning. Saneringen utförs på en gammal verkstadsindustri byggd 1899 belägen centralt i Uppsala. En k-märkt verkstadsbyggnad håller där på att grundförstärkas och byggas om till kontor av vår kund Uppsala Industrihus. Markföroreningen består huvudsakligen av trikloretylen och ligger delvis under en byggnad på djup mellan 3 och 10 m i tät jord bestående av lera och morän.

Saneringen utförs i samarbete med det kanadensiska företaget McMillan-McGee som är världsledande inom detta område och som har utvecklat den patenterade metoden ET-DSP™. Installation av elektroder, extraktionsbrunnar, temperaturgivare samt en avancerad luft- och vattenreningsanläggning har utförts och uppvärmning och rening av marken utförs under mars-augusti 2018. 

UPPSALA2.png
UPPSALA4.png