Marksanering i Västerås

Geoserve har utfört omfattande saneringsarbeten i samband med exploateringen av Öster Mälarstrand i Västerås. Det är gammal industrimark som successivt och etappvis omvandlas till ett modernt bostadsområde med fint läge intill Mälaren. Under sommaren och hösten 2018 sanerade vi kv Förseglet åt Bostads AB Mimer och nu påbörjas sanering av kv Smugglaren åt Bonava. Arbetena innebär schaktning av jordmassor förorenade av metaller och PAH, transport till deponi, mobil vattenrening och återställningsarbeten.

IMG_0853.JPG