Nya medarbetare i Västerås

Vi hälsar Hanna Blandon och Jonas Svedberg välkomna till Geoserve!

Hanna har en bakgrund som miljökonsult och fältprovtagare och kommer huvudsakligen att jobba som arbetsledare för våra saneringsentreprenader i Mellansverige.

Jonas har en bakgrund som snickare och kommer huvudsakligen att arbeta på vårt nya förråd och verkstad i Västerås med byggnation och underhåll av reningsutrustning.

Lyckad termisk in situ-sanering i Uppsala

Nu är vi klara med vår termiska in situ-sanering som utförts på fd Nymans Verkstäder i Uppsala - och resultatet är mycket bra!

Efter 150 dagars drift utfördes kontrollborrningar i 10 provpunkter och 50 st jordprover uttogs och analyserades på ett ackrediterat laboratorium. Alla jordprover hade halter lägre än åtgärdskraven och reduktionen av trikloreten i jorden var 99%.

Saneringen har varit komplicerad då jordföroreningen, som huvudsakligen bestod av trikloreten och eldningsolja, var belägen i tre separata områden mellan och under de q-märkta byggnaderna, på ett djup mellan 3 och 9 m under markytan. Totala volymen förorenad jord var 3036 m3 och bestod huvudsakligen av lera och morän.

Saneringsmetoden som har använts är ET-DSP (Electro-Thermal Dynamic Stripping Process). Totalt har vi installerat 55 värmeelektroder, 27 extraktionsbrunnar och 140 temperatursensorer (i 14 punkter). Entreprenaden har utförts med våra samarbetspartners MCMillan-McGee från Kanada och Euremtech från Belgien.

IMG_2602.jpg
IMG_2546.jpg
IMG_2795_2.jpg

Arkeologiska fynd i Norrköping

Vi har nu arbetat med saneringen av Kolkajen i Inre Hamnen i Norrköping sedan oktober 2017 och arbetena kommer att fortsätta ett tag till. Hittills har cirka 36 000 ton förorenade jordmassor schaktats upp och transporterats till deponi. En stor del av saneringsarbetet har även bestått av arkeologiska schaktarbeten, främst friläggning av byggnadsrester från den sprittillverkning som fanns på området i början av 1700-talet i form av bränneriet och spannmålsmagasin. På bilderna nedan ser man det statliga bränneriet från 1700-talet.

IMG_4059.JPG
IMG_4060.JPG

Rivning och sanering i Västerås

På uppdrag av Bostads AB Mimer utför vi rivning och marksanering av fastigheten Förseglet 1 som ligger på Öster Mälarstrand i Västerås. Rivningsarbetet omfattar två befintliga byggnader och utförs under våren 2018. På fastigheten finns förorenad mark från diverse tidigare verksamheter såsom bensinstation, bilverkstad, stolpupplag mm. Marksaneringen omfattar cirka 15 000 m3 och påbörjas efter sommaren 2018. På fastigheten skall det byggas ett nytt bostadsområde som är den femte etappen av exploateringen av Öster Mälarstrand.

IMG_2246.jpeg
IMG_2182.jpeg